معرفی کتاب

در کمین گل سرخ

وقتی مهتاب گم شد

ایستاده در حصار

آب هرگز نمی‌میرد

معرفی کتاب: چند قدم تا نجف

شوروی و جنگ ایران و عراق، جنگ ایران /و عراق از نگاه نظریه های روابط بین الملل

معرفی کتاب: تاریخ نظامی و راهبردی جنگ ایران و عراق

Title: The Iran-Iraq War a Military and Strategic History

معرفی کتاب: ایران، عراق و میراث جنگ

Title: Iran, Iraq, and the Legacies of War

معرفی کتاب: جنگ ایران و عراق پیشینه‌ها و روند تشدید تعارض

پدیدآور: Jerome Donovan
Title: The Iran–Iraq War Antecedents and conflict escalation

معرفی کتاب: ناتو و خاورمیانه، بستر ژئوپولتیک پس از 11 سپتامبر

پدیدآور: Mohammed Moustafa Orfy
Title: NATO and the Middle East The geopolitical context post-9/11

معرفی کتاب: تاریخ نگاران و راویان صحنه نبرد: راویان شهید محمدتقی رضوانی، سعید عیسی‌وند و حسین الله‌داد

معرفی کتاب: ایجاد امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه: عوامل تأثیرگذار بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی

Title: Building Regional Security in the Middle East: International, Regional and Domestic Influences

معرفی کتاب: تبلیغات و عملیات روانی در جنگ ایران و عراق

معرفی کتاب: تجزیه‌وتحلیل جنگ ایران و عراق پیش درآمدی بر یک نظریه

Title: An Analysis of the Iran - Iraq war a Prelude to a Theory

معرفی کتاب: راه: تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی

پدیدآور: حسین اردستانی
Title: The Path: An Oral History By Dr. Mohsen Rezaei

معرفی کتاب: پرواز شماره 22

معرفی کتاب: دفاع مقدس در بیانات امام خمینی

معرفی کتاب: در جبهه ها چه خبر بود

معرفی کتاب: دفاع مقدس به روایت رهبر معظم انقلاب اسلامی

معرفی کتاب: نگرشی بر اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ن‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ در ه‍ش‍ت‌ س‍ال‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

معرفی کتاب: مهران در تحولات جنگ ایران و عراق

معرفی کتاب: آماده‌سازی عملیات والفجر 4

معرفی کتاب: انقلاب اسلامی، جنگ ایران و عراق: قدرت طبقه متوسط سنتی در ایران

معرفی کتاب: کُردها در میانۀ جنگ ایران و عراق

پدیدآور: اردشیر پشنگ
Title: The Kurds in the midst of the Iran-Iraq War: The Impact of Iran-Iran War on Iraqi Kurd s National Struggle (1980-1988)

معرفی کتاب: لشکر17 علی بن ابیطالب(ع) در عملیات بدر

معرفی کتاب: جنگ ایران-عراق

پدیدآور: Pierre Razoux
مترجم: Nicholas Elliott
Title: The Iran-Iraq War

معرفی کتاب: دفاع مقدس در بیانات امام خمینی: خاورمیانه و کشورهای اسلامی

معرفی کتاب: توازن نظامی 2015

Title: The Military Balance 2015

معرفی کتاب: شبکه عنکبوتی اسرار تسلیح غیرقانونی عراق توسط کاخ سفید

پدیدآور: Alan Friedman
Title: Spider's Web: The Secret History of How the White House Illegally Armed Iraq

معرفی کتاب: خداحافظ کرخه

معرفی کتاب: شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران

معرفی کتاب: اسرار مکتوم

معرفی کتاب: مدیریت دفاعی بر اساس ارزش های دوران دفاع مقدس

Title: Defense Management based on the values of Holly defense era

معرفی کتاب: نگاهی به هشت سال جنگ تبلیغاتی

معرفی کتاب: سازمان ملل متحد، ایران و عراق

Title: The United Nations, Iran, and Irag: how peacemaking changed‬.

معرفی کتاب: دعاوی ایران

Title: Iran's allegations: a spotilight n the west's, the U.S. in

معرفی کتاب: بسیجی شهید به‌مثابه انسان آرمانی ایرانی

معرفی کتاب: جنگ نفت کش ها

Title: Tanker wars : the assault on merchant shipping during the Iran-Iraq conflict, 1980-1988 , 1996‮.

معرفی کتاب: جنگ ایران و عراق (1998-1980) و حقوق جنگ دریایی

معرفی کتاب: حقوق بشردوستانه در جنگ ایران و عراق

معرفی کتاب: جنگ ایران و عراق، ریشه‌ها و علل وقوع (مجموعه مقالات)

معرفی کتاب: خط فکه

معرفی کتاب: زنده باد کمیل

Title: Long live the Komieil‬

معرفی کتاب: جنگ ایران و عراق؛ موضوعات و مسائل

پدیدآور: محمد درودیان
Title: جنگ ایران و عراق؛ موضوعات و مسائل

معرفی کتاب: تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران

معرفی کتاب: جنگ ایران و عراق: اولین جنگ خلیج [فارس] 1988-1980

معرفی کتاب: مهتاب خیِّن

پدیدآور: حسین بهزاد
Title: MOONLIGHT OF KHAYYEN

معرفی کتاب: گفتمان شهادت؛ بررسی مفهوم شهادت با رویکرد تحلیل گفتمان

معرفی کتاب: نبرد در کانال ماهی؛ لشکر 27 محمد رسول الله در عملیات کربلای 5

Title: Tht Battle In Fish Canal

معرفی کتاب: پژوهشی درباره تهران و دفاع مقدس

Title: A Research on Tehran and Holy Defense

صفحه‌ها

روزشمار دفاع‌مقدس27 دى

روزشمار اسناد سازمان ملل27 دى