رویدادهای 1 اسفند؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

معرفی کتاب

مجاهدان دارالجهاد مجموعه خاطرات رزمندگان همدان

کتاب روزشمار جنگ ایران و عراق شماره 28

عملیات خیبر - تفکری نو در جنگ

صدایش هنوز هم توی گوشم هست

ناپیدا

The path

پدیدآور: Hossein Ardestani
Title: The Path: An Oral History By Dr. Mohsen Rezaei

رسم خوبان 6: معرفت

پوتین قرمزها

زندگی با کد مهران (نیم‌نگاهی به زندگی و اوج بندگی شهید سید مهران حریرچیان)

سفیر بیداری

معرفی کتاب ملاقات در فکه

پنهان زیر باران

در کمین گل سرخ

وقتی مهتاب گم شد

ایستاده در حصار

آب هرگز نمی‌میرد

معرفی کتاب: چند قدم تا نجف

شوروی و جنگ ایران و عراق، جنگ ایران /و عراق از نگاه نظریه های روابط بین الملل

معرفی کتاب: تاریخ نظامی و راهبردی جنگ ایران و عراق

Title: The Iran-Iraq War a Military and Strategic History

معرفی کتاب: ایران، عراق و میراث جنگ

Title: Iran, Iraq, and the Legacies of War

معرفی کتاب: جنگ ایران و عراق پیشینه‌ها و روند تشدید تعارض

پدیدآور: Jerome Donovan
Title: The Iran–Iraq War Antecedents and conflict escalation

معرفی کتاب: ناتو و خاورمیانه، بستر ژئوپولتیک پس از 11 سپتامبر

پدیدآور: Mohammed Moustafa Orfy
Title: NATO and the Middle East The geopolitical context post-9/11

معرفی کتاب: تاریخ نگاران و راویان صحنه نبرد: راویان شهید محمدتقی رضوانی، سعید عیسی‌وند و حسین الله‌داد

معرفی کتاب: ایجاد امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه: عوامل تأثیرگذار بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی

Title: Building Regional Security in the Middle East: International, Regional and Domestic Influences

معرفی کتاب: تبلیغات و عملیات روانی در جنگ ایران و عراق

معرفی کتاب: تجزیه‌وتحلیل جنگ ایران و عراق پیش درآمدی بر یک نظریه

Title: An Analysis of the Iran - Iraq war a Prelude to a Theory

معرفی کتاب: راه: تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی

پدیدآور: حسین اردستانی
Title: The Path: An Oral History By Dr. Mohsen Rezaei

معرفی کتاب: پرواز شماره 22

معرفی کتاب: دفاع مقدس در بیانات امام خمینی

معرفی کتاب: در جبهه ها چه خبر بود

معرفی کتاب: دفاع مقدس به روایت رهبر معظم انقلاب اسلامی

معرفی کتاب: نگرشی بر اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ن‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ در ه‍ش‍ت‌ س‍ال‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

معرفی کتاب: مهران در تحولات جنگ ایران و عراق

معرفی کتاب: آماده‌سازی عملیات والفجر 4

معرفی کتاب: انقلاب اسلامی، جنگ ایران و عراق: قدرت طبقه متوسط سنتی در ایران

معرفی کتاب: کُردها در میانۀ جنگ ایران و عراق

پدیدآور: اردشیر پشنگ
Title: The Kurds in the midst of the Iran-Iraq War: The Impact of Iran-Iran War on Iraqi Kurd s National Struggle (1980-1988)

معرفی کتاب: لشکر17 علی بن ابیطالب(ع) در عملیات بدر

معرفی کتاب: جنگ ایران-عراق

پدیدآور: Pierre Razoux
مترجم: Nicholas Elliott
Title: The Iran-Iraq War

معرفی کتاب: دفاع مقدس در بیانات امام خمینی: خاورمیانه و کشورهای اسلامی

معرفی کتاب: توازن نظامی 2015

Title: The Military Balance 2015

معرفی کتاب: شبکه عنکبوتی اسرار تسلیح غیرقانونی عراق توسط کاخ سفید

پدیدآور: Alan Friedman
Title: Spider's Web: The Secret History of How the White House Illegally Armed Iraq

معرفی کتاب: خداحافظ کرخه

معرفی کتاب: شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران

معرفی کتاب: اسرار مکتوم

معرفی کتاب: مدیریت دفاعی بر اساس ارزش های دوران دفاع مقدس

Title: Defense Management based on the values of Holly defense era

معرفی کتاب: نگاهی به هشت سال جنگ تبلیغاتی

معرفی کتاب: سازمان ملل متحد، ایران و عراق

Title: The United Nations, Iran, and Irag: how peacemaking changed‬.

معرفی کتاب: دعاوی ایران

Title: Iran's allegations: a spotilight n the west's, the U.S. in

معرفی کتاب: بسیجی شهید به‌مثابه انسان آرمانی ایرانی

معرفی کتاب: جنگ نفت کش ها

Title: Tanker wars : the assault on merchant shipping during the Iran-Iraq conflict, 1980-1988 , 1996‮.

صفحه‌ها