مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

معرفی کتاب: خرمشهر تا فاو

چاپلینک ثابت
پدیدآور: 
زبان: 
فارسی
سال نشر: 
1378
عنوان کتاب(فارسی): 
خرمشهر تا فاو
عنوان کتاب(عربی): 
خرمشهر الی فاو
عنوان کتاب(انگلیسی): 
KHORRAMSHAHR TO FAW

عملیات فتح فاو (والفجر8) برجسته ترین تلاش نظامی جمهوری اسلامی ایران پس از فتح خرمشهر است که سپاه پاسدران آن را به طور مستقل طرح ریزی و اجرا کرد. آثار این پیروزی در تغییر موازنه سیاسی-نظامی جنگ به سود ایران، مهم ترین انگیزه مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برای نگارش کتاب حاضر است.

تداوم جنگ پس از فتح خرمشهر با ورود ایران به داخل خاک عراق، به بحثهای فراوان منجرشده و پرسشهایی را در مورد علل عدم خاتمه جنگ پس از فتح خرمشهر برانگیخته است. همین مسئله ایجاب می کند که با تجزیه وتحلیل همه جانبه ای به این پرسشها پاسخ داده شود. اجمالاً به این نکته اشاره می شود که امریکایی ها وکلیه حامیان منطقه ای و جهانی عراق به دلیل آنکه پس از استقرار عراق در مناطق اشغالی وتشدید منازعه سیاسی –نظامی در داخل ایران، امکان برتری نظامی ایران بر عراق را کاملاً مردود می دانستند، هیچ گونه آمادگی رویارویی با پیروزی نظامی ایران و هزیمت و فرار نیروهای عراق از مناطق اشغالی نداشتند طوری که بنا به گفته نماینده وقت ایران در سازمان ملل، فتح خرمشهر منجر به زلزله سیاسی در سازمان ملل شد وهمه با ناباوری در مورد علت و نحوه پیروزی ایران بر عراق  سوال می کردند. به این ترتیب، استراتژی جمهوری اسلامی پس از فتح خرمشهر، کسب یک پیروزی نظامی جهت متقاعد کردن حامیان جهانی و منطقه ای عراق برای پایان بخشیدن به جنگ، با در نظرگرفتن خواسته های برحق ایران بود. به عبارت دیگر، استراتژی جنگ پس از فتح خرمشهر، برای تحقق صلح طرح ریزی شده بود.

در تهیه این کتاب که در واقع یک گزارش تحلیلی از چهار سال جنگ (پس از فتح خرمشهر در خرداد61 تا آزادسازی دوباره مهران در تیر65) می باشد، دهها گزارش طبقه بندی از نبردهای مختلف، هزاران برگ اسناد عملیاتی و دهها هزار نوار مصاحبه، بی سیم و ... که به هنگام عملیات توسط راویان مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه بطور زنده تهیه شده مورد استفاده قرار گرفته است. در سیر یاد شده تقریباً به تمامی عملیاتها و نبردها طی این مدت اشاره و به اهم نکات آن پرداخته شده وضعفها و قوتهای خودی و دشمن، پابه پای جنگ بررسی گردیده است.

کتاب حاضر در دوفصل تنظیم گردیده است. درفصل اول تحت عنوان " نگاهی اجمالی به جنگ از بیت المقدس تا بدر" ابعاد و زوایای جنگ از آزادی خرمشهر تا قبل از عملیات والفجر 8 به صورت اجمالی در هشت مبحث مورد بررسی قرار گرفته است. نقاط قوت و ضعف خودی و دشمن، دست اوردهای نظامی سیاسی و همچنین چگونگی ارتقای خودی در زمینه های سازماندهی و تاکتیک در طول این دوران ازسیر مربوطه می توان دریافت، این مباحث عبارتند از:1-فتح خرمشهر 2-عملیات رمضان 3- عملیات محدود (مسلم بن عقیل –محرم)4-والفجر مقدماتی ویک- 5-توجه  مجدد به عملیات محدود و گسترش جنگ در سراسر مرز (والفجر 2 و3و 4)6-عملیات خیبر:اتخاذ تاکتیک ویژه جهت دستیابی به ابتکار عمل 7-عملیات بدر و 8- پس از بدر: گسترش جنگ شهرها و انجام سلسله عملیات محدود (قدس 1تا5 و عاشورا4)

فصل دوم کتاب به عملیات بزرگ و سرونشت ساز والفجر8(پیروزی فاو)اختصاص دارد. این فصل شامل مباحث زیر است:

1-بررسی اجمالی وضعیت دشمن-این مبحث در واقع مقدمه ای برای عملیات فاو است و اوضاع و اقدامات دشمن قبل از این عملیات را بررسی کرده است.

2-ضرورت انجام عملیات بزرگ، ویژگیهای منطقه عملیاتی فاو

3-فاو از حضور تا تثبیت :در این مبحث تلاشها و اقدامات دشمن برای بازپس گیری فاو و اقدامات خودی برای تثبیت منطقه ، سپس نتایج و دستاوردهای نهای عملیات مورد بررسی قرار گرفته است.

4-استراتژی دفاع متحرک عراق بعنوان عکس العملی در قبال عملیات پیروز والفجر 8 و سرانجام آن مورد بحث قرار گرفته و به تعرضات زمینی متعدد دشمن و فرجام آن پرداخته شده است.

نهایتاً با گزارش آزادی مجدد مهران به مثابه نقطه پایانی تحرکات زمینی چند ماهه دشمن، این مبحث و همچینین کتاب به پایان می رسد.

از ویژگیهای این کتاب دارا بودن فهرست راهنمای موضوعی کتاب جهت سهولت دستیابی محققان آورده شده است. این کتاب به نویسندگی محمد درودیان و  در قطع رقعی و در 284 صفحه به چاپ رسیده است.

مطالب مرتبط