مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

آخرین تلاش ها در جنوب (ج47)

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت آخرین چاپ: 
سوم
سال آخرین چاپ: 
1390
نام مجموعه: 
روزشمار
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
وزیری
تعداد صفحات: 
635
قیمت: 
75000 ریال
فهرست: 

( متن بخش " گزارش روزشمار"  این کتاب در قسمت روزشمار سایت به تفکیک هر روز قابل دسترسی است. همچنین فایل PDF این کتاب به تفکیک هر روز در همان بخش قابل دانلود می باشد)

پیش گفتار چاپ سوم

مقدمه

1 اسفند 1365

2 اسفند 1365

... تا

22 فروردین 1366

گزارش روزشمار

فهرست راهنما

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب آخرین تلاش ها در جنوب
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: