مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

آذربایجان غربی در جنگ با ضدانقلاب و دفاع مقدس

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1391
نام مجموعه: 
اطلس
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
212
قیمت: 
97000 ریال
فهرست: 

مجموعه اطلس راهنما- شماره 12

( محتوای  این کتاب را می توانید در بخش اطلس سایت مشاهده نمائید)

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: جغرافیای آذربایجان غربی

فصل دوم: بروز بحران در آذربایجان غربی

فصل سوم: آزاد سازی شهرهای استان

فصل چهارم: آزاد سازی راه های ارتباطی

فصل پنجم: آزاد سازی مناطق بینابینی

فصل ششم: تأمین مرزهای استان

فصل هفتم: آذربایجان غربی در دفاع مقدس

فصل هشتم: تعقیب ارتش دشمن در آن سوی مرز

فصل نهم: نبردهای برون مرزی

منابع

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب آذربایجان غربی در جنگ با ضدانقلاب و دفاع مقدس
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب آذربایجان غربی در جنگ با ضدانقلاب و دفاع مقدس
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: