مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

آزادسازی سرزمین های ایران؛ گام دوم: بستان (ج 16)

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
1
سال آخرین چاپ: 
1394
نام مجموعه: 
روزشمار
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
1208
قیمت: 
385000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار

مقدمه

15 مهر 1360

16 مهر 1360

.

.

.

30 آذر 1360

گزارش روزشمار ( فشرده اهم مطالب)

فهرست راهنما (نمایه)

فهرست راهنمای نقشه ها

فهرست راهنمای عکس ها

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب روزشمار شانزدهم دفاع مقدس؛ آزادسازی سرزمین های ایران؛ گام دوم: بستان
فایل pdf: 

مطالب مرتبط

pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: