مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

آغاز تا پایان

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
هفدهم
سال آخرین چاپ: 
1391
نام مجموعه: 
تاريخ جنگ ايران و عراق
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
224
قیمت: 
48000 ریال
فهرست: 

این کتاب، سیر تهاجم عراق به ایران را در نه فصل بررسی می‌کند. در فصل اول، «زمینه‌های تهاجم»، این زمینه‌ها از دید سیاستمداران داخلی و خارجی بررسی می‌شود. در فصل دوم، «تجاوز و اشغال»، ابعاد مختلف جنگ در سال اول، و در فصل سوم، «سال دوم جنگ»، پیروزی‌ها و شکستها در اثر استفاده از روش کلاسیک جنگ تحلیل می‌شود. فصل چهارم، «بن‌بست توقف»، سال سوم جنگ را مورد تحلیل قرار داده، به عدم گشایش نیافتن بن‌بست جنگ به سود ایران یا حاصل نشدن پیروزی نهایی اشاره می‌شود. فصل پنجم، «تشدید فشار بر ایران»، اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران و افزایش فشار بر ایران را بررسی می‌کند. فصل ششم، «گسترش جنگ»، جنگ دریاها و شهرها و فصل هفتم، «تغییر توازن به سود ایران»، عملیات فاو و تصرّف این منطقه را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل هشتم، «ثبت توازن به سود ایران» و فصل نهم «سال هشتم جنگ» عدم موفقیت عراق در جنگ را مورد بحث قرار می‌دهد. فهرست‌های موضوعی، اعلام، مناطق عملیاتی و اقدامات نظامی پایان بخش کتاب است.

فهرست:

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: زمینه های تهاجم

فصل دوم: تجاوز و اشغال

فصل سوم: ازاد سازی مناطق اشغالی، تداوم جنگ

فصل چهارم: بن بست و توقف

فصل پنجم: تشدید فشار به ایران

فصل ششم: گسترش جنگ

فصل هفتم: جنگ تغییر توازن به سود ایران

فصل هشتم: تثبیت توازن به سود ایران

فصل نهم: پایان جنگ

فهرست راهنمای موضوعی

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب آغاز تا پایان
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب آغاز تا پایان
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: