مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اجتناب ناپذیری جنگ

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
پنجم
سال آخرین چاپ: 
1391
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
324
قیمت: 
60000 ریال
فهرست: 

این کتاب، به بررسی نظریه‌های مختلف درباره علل وقوع جنگها، ریشه‌ها و علل تجاوز عراق به ایران و تأثیر پیروزی انقلاب بر روابط ایران و عراق و آمریکا پرداخته و در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا وقوع جنگ اجتناب‌ناپذیر بود یا نه؟ برخی از مطالب کتاب عبارتند از:

فصل اول: جنگ: بررسی نظریه‌ها؛ فصل دوم: علل وقوع جنگ ایران و عراق؛ دیدگاهها و نظریه‌ها (نظریه‌ی نظریه‌پردازان، تحلیل رسانه‌ها و مطبوعات، نظریه‌ی رژیم عراق و جمهوری اسلامی)؛ فصل سوم: رقابت، درگیری، همکاری (آغاز بحران، درگیری ایران و عراق و امضای عهدنامه‌ی بغداد و ...)؛ فصل چهارم: انقلاب و جنگ (بازتاب و پیامدهای پیروزی انقلاب، چالشهای سیاسی ـ امنیتی، بحران در مناسبات ایران و عراق، همسویی اقدامات عراق و آمریکا علیه ایران، شمارش معکوس برای آغاز جنگ، آمادگی عراق برای جنگ و اقدامات نظامی و ...).

فهرست:

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: جنگ: بررسی نظریه ها

فصل دوم: علل وقوع جنگ ایران و عراق؛دیدگاه ها و نظریه ها

فصل سوم: رقابت،درگیری،همکاری

فصل چهارم: انقلاب و جنگ

نتیجه گیری

فهرست منابع

ضمیمه: چرا جنگ آغاز شد؟

فهرست راهنمای موضوعی (اعلام)

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب اجتناب ناپذیری جنگ
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب اجتناب ناپذیری جنگ
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: