مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

ارتباطات و امنیت ملی در جنگ ایران و عراق

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1379
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
236
قیمت: 
چاپ تمام
فهرست: 

در این کتاب، تصویری فشرده و اجمالی از هشت سال جنگ تحمیلی، از رهگذر تیترهای روزنامه‌ی اطّلاعات ارائه شده و نحوه‌ی برخورد مسؤولان سیاسی و نظامی با جنگ، نمایانده می‌شود. نوشته‌کتاب شامل کلیات، دو بخش اصلی و نتیجه‌گیری است. بخش اول، چهار فصل دارد: مفاهیم و نظریات درباره‌ی مطبوعات و ارتباطات؛ مفهوم امنیّت ملّی؛ تاریخچه و سابقه‌ی روزنامه اطّلاعات و جنگ تحمیلی. بخش دوم، پنج فصل دارد: تفسیرها و پیامهای روزنامه در ماههای پیش از حمله‌ی عراق، آغاز تهاجم و تجاوز عراق؛ آغاز مرحله‌ی تهاجمی ایران؛ بین‌المللی شدن جنگ تا پذیرش قطعنامه و آتش‌بس و بالاخره، پذیرش قطعنامه از سوی ایران و شدت گرفتن تهاجم و حمله‌ی عراق تا آتش‌بس. در پایان کتاب، فشرده‌ای از اهّم نتایج حاصل از پژوهش ارائه شده است.

فهرست:

پیشگفتار

کلیات

مقدمه

بخش اول: مباحث نظری و مقدماتی

فصل اول: مطبوعات و ارتباطات

فصل دوم: امنیت ملی

فصل سوم: بسابقه و تاریخچه روزنامه اطلاعات

فصل چهارم: جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

بخش دوم: روزنامه اطلاعات، جنگ تحمیلی و امنیت ملی

فصل پنجم: ماه های پیش از شروع جنگ

فصل ششم: آغاز تهاجم و تجاوز همه جانبه عراق

فصل هفتم: آغاز مرحله تهاجمی ایران

فصل هشتم: بین المللی شدن جنگ تا پذیرش قطعنامه و آتش بس

فصل نهم: از پذیرش قطعنامه تا برقراری آتش بس

خلاصه و نتیجه گیری

کتابشناسی

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب ارتباطات و امنیت ملی در جنگ ایران و عراق
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب ارتباطات و امنیت ملی در جنگ ایران و عراق
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: