مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

استقامت در مسیر

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
چهارم
سال آخرین چاپ: 
1392
نام مجموعه: 
آثار ادبی
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
224
قیمت: 
40000 ریال
فهرست: 

داستانهای جنگ

پیشگفتار چاپ سوم

مقدمه

داستان...

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب استقامت در مسیر
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب استقامت در مسیر
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: