مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 دی

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اشغال مهران (ج 42/1)

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نام مجموعه: 
روزشمار
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
924
تصویر روی جلد: 
اشغال مهران(ج 42/1) - روزشمار جنگ
فایل pdf: 
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: