مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اطلس الحرب الایرانیة-العراقیۀ

چاپلینک ثابت
ناشر: 
نشر مرز و بوم
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
2013
نام مجموعه: 
اطلس
زبان کتاب: 
عربی
قیمت: 
25 دلار
تصویر روی جلد: 
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: