مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اطلس خوزستان در جنگ ایران و عراق

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1393
نام مجموعه: 
اطلس
قیمت: 
280000 ریال
فهرست: 
فصل اول: جغرافیای خوزستان

فصل دوم: پیشینه اختلافات مرزی ایران و عراق در خوزستان

فصل سوم: بحران سازی عراق در خوزستان

فصل چهارم: هجوم ارتش عراق به خوزستان، هفته اول

فصل پنجم: ادامه تهاجم ارتش عراق و اشغال بخشی از خوزستان

فصل ششم: مقاومت و تلاش برای بیرون راندن اشغالگر

فصل هفتم: آزاد سازی مناطق اشغالی خوزستان

فصل هشتم: عبور از مرز

فصل نهم: پایان جنگ

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب اطلس خوزستان در جنگ ایران و عراق
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب اطلس خوزستان در جنگ ایران و عراق
فایل pdf: 
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: