مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاعمقدس
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1387
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
215
قیمت: 
20000 ریال
فهرست: 

     پیشگفتار

     آغازین سخن

     فصل اول: اقتصاد جنگ

     فصل دوم: اوضاع اقتصادی ایران قبل از شروع جنگ

     فصل سوم: بررسی اوضاع اقتصادی ایران در دوران جنگ

     فصل چهارم: خسارت های ایران در جنگ تحمیلی

     سخن پایانی

     کتابنامه

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: