مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

این سوی اروند جایی برای دشمن نیست

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1393
نام مجموعه: 
تاريخ جنگ ايران و عراق
زبان کتاب: 
فارسی
قیمت: 
210000 ریال
فهرست: 

  پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: آبادان از تولد تا ملی شدن صنعت نفت

فصل دوم: آبادان، صنعت نفت و انقلاب اسلامی

فصل سوم: آبادان پس از پیروزی انقلاب؛ فرصت ها و تهدیدها

فصل چهارم: زمینه سازی عراق برای تهاجم

فصل پنجم: آغاز تهاجم؛ نبرد در دو جبهه

فصل ششم: عملیات محدود رزمندگان اسلام و فرسایش قوای دشمن

فصل هفتم: دروازده ی پیروزی

نمایه

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب این سوی اروند جایی برای دشمن نیست
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب این سوی اروند جایی برای دشمن نیست
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: