مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

بررسی‌ مواضع‌ نظامی‌ امام‌خمینی(ره)

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1397
نام مجموعه: 
رهبری و دفاع‌مقدس
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
356
قیمت: 
200000 ریال
فهرست: 

 

 

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب بررسی مواضع نظامی امام خمینی(ره)
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: