مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

بسیجی شهید، به مثابه انسان آرمانی ایرانی

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
اول
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
220
قیمت: 
180000 ریال
فهرست: 

این کتاب در پی بررسی و تقویت این تصور است که ایده بسیجی شهید، سبب تداوم حیات جمهوری اسلامی ایران است و با ضعف آن، دولت جمهوری اسلامی دچار خلأ معنا و سپس زوال می‌شود و تصوّر جامعه ایرانی از رزمنده‌ای که در مسیر اتصال حقیقت آسمانی به واقعیت زمینی شهید شده است، تقدیر آینده سیاست ایران و خود ایران را شکل می‌دهد.

بخش های این کتاب عبارتند از:

پیش گفتار

مقدمه

طرح بحث کلی

منابع

فصل اول: چیستی تفکر بسیجی

فصل دوم: تفکر بسیجی و جلوه های آن

فصل سوم: تعیین کنندگی تفکر بسیجی

پیوست: «ما» دو انسان مرکزی انقلاب اسلامی

 

تصویر روی جلد: 
تصویر پشت جلد: 
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: