مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تاریخ‌نگاران و راویان صحنه نبرد

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1396
نام مجموعه: 
فرماندهان و راويان
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
912
قیمت: 
300000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: مدرسه مفید

 • بخش اول: راهنمایی مفید
 • بخش دوم: دبیرستان مفید
 • بخش سوم: آن روزها
 • بخش چهارم: جمع رفقا
 • بخش پنجم: اعزام دانش‌آموزی
 • بخش ششم: اولین میدان
 • بخش هفتم: صادق شهید
 • بخش هشتم: و اما درس

فصل دوم: دفاع مقدس

 • بخش اول: هم جبهه، هم درس
 • بخش دوم: عملیات خیبر
 • بخش سوم: آقا معلم‌ها
 • بخش چهارم: عملیات بدر
 • بخش پنجم: کلوب فتح‌الله غریب
 • بخش ششم: عملیات والفجر8
 • بخش هفتم: اعزام دانشجویی
 • بخش هشتم: شهادت حسین
 • بخش نهم: آن فیلم یادگاری
 • بخش دهم: آخرین اعزام
 • بخش یازدهم: بعد از شهادت

فصل سوم: روایت‌گری

فصل چهارم: شهید حسین جلایی‌پور

فصل پنجم: شهید محسن فیض

فصل ششم: شهید حمید صالحی

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب تاریخ‌نگاران و روایان صحنه نبرد
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب تاریخ‌نگاران و روایان صحنه نبرد
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: