مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تاریخ شفاهی دفاع مقدس (روایت سردار علی اسحاقی؛ جنگ الکترونیک)

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1397
نام مجموعه: 
تاريخ شفاهی
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
584
قیمت: 
450000 ریال
فهرست: 

پیش‌گفتار

مقدمه

جلسه اول: از کودکی تا آغاز جنگ

جلسه دوم: حضور در جنگ و تولد شنود

جلسه سوم: اطلاعات و شنود در ثامن‌الائمه(ع) و طریق‌القدس

جلسه چهارم: رشد واحد شنود

جلسه پنجم: مأموریت در فتح‌المبین

جلسه ششم: تشکیل واحد جنگ الکترونیک

جلسه هفتم: آمادگی عراق پیش از عملیات رمضان

جلسه هشتم: مبانی تحلیل اطلاعات

جلسه نهم: هشیاری و موانع دشمن، عامل توقف در والفجر مقدماتی

جلسه دهم: افزایش سیستم‌های مراقبتی دشمن

جلسه یازدهم: جنگال در جبهه‌های غرب

جلسه دوازدهم: جنگال در عملیات‌های والفجر 3 و والفجر 4

جلسه سیزدهم: اولین گام در هور

جلسه چهاردهم: افزایش اقدامات مراقبتی و اطلاعاتی عراق

جلسه پانزدهم: کاهش آسیب‌پذیری در عملیات بدر

جلسه شانزدهم: جنگ الکترونیک به روایت مدیران واحد

جلسه هفدهم: جنگال در عملیات والفجر 8

جلسه هیجدهم: غافلگیری عراق در فاو

جلسه نوزدهم: عملیات والفجر 8 اوج موفقیت‌های جنگال

جلسه بیستم: مأموریت جدید؛ کاهش آسیب‌پذیری در عقبه‌ها

جلسه بیست‌ویکم: تحلیل نبرد، نقطۀ قوت ارتش عراق

جلسه بیست‌ودوم: جدا شدن از واحد جنگ الکترونیک

جلسه بیست‌وسوم: پس از ترک جنگال

نمایه

 

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد تاریخ شفاهی دفاع مقدس علی اسحاقی
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: