مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تاریخ نگری و تاریخ نگاری جنگ ایران و عراق (مجموعه مقالات)

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1387
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
438
قیمت: 
45000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار

مقدمه

بخش اول: تاریخ نگاری جنگ؛ چالش ها، محدودیت ها، آسیب ها

بخش دوم: تاریخ نگاری جنگ؛ ظهور و بروز، رشد و شکل گیری

بخش سوم: روایت و تاریخ نگاری جگ؛ چیستی روایت و چرایی و چگونگی تغییر آن

مؤخره

 

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب تاریخ نگری و تاریخ نگاری جنگ ایران و عراق(مجموعه مقالات)
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب تاریخ نگری و تاریخ نگاری جنگ ایران و عراق(مجموعه مقالات)
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: