مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تجدید رابطه امریکا و عراق (ج 33)

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1379
نام مجموعه: 
روزشمار
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
وزیری
تعداد صفحات: 
1116
قیمت: 
50000 ریال
فهرست: 

( متن بخش " گزارش روزشمار"  این کتاب در قسمت روزشمار سایت به تفکیک هر روز قابل دسترسی است. همچنین فایل PDF این کتاب به تفکیک هر روز در همان بخش قابل دانلود می باشد)

پیش گفتار 

مقدمه (شامل:)

1. هفته جنگ و اعلام مواضع

2. جبهه‌های زمینی جنگ

3. جنگ هوایی و موشکی

4. جنگ کشتی‌ها

5. حملات شیمیایی

6. تجدید رابطه سیاسی امریکا و عراق

7. رابطه ایران و امریکا

8. مواضع رفتار ضداسرائیلی ایران

9. امام خمینی نقطه اتکا و تضمین "روحیه"

 

31 شهریور 1363

1 مهر 1363

... تا

5 آذر 1363

گزارش روزشمار

فهرست راهنما

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب تجدید رابطه امریکا و عراق
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: