مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تجزیه و تحلیل استراتژی نظامی عراق در جنگ با جمهوری اسلامی ایران 67-1359

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1393
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
قیمت: 
230000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار

کلیات

مقدمه

بخش اول: مباحث نظری و مقدماتی

فصل اول: مطبوعات و ارتباطات

فصل دوم: امنیت ملی

فصل سوم: سابقه و تاریخچه روزنامه اطلاعات

فصل چهارم: جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

بخش دوم: روزنامه اطلاعات، جنگ تحمیلی و امنیت ملی

فصل پنجم: ماه های پیش از شروع جنگ

فصل ششم: آغاز تهاجم و تجاوز همه جانبه عراق

فصل هفتم: آغاز مرحله تهاجمی ایران

فصل هشتم: بین المللی شدن جنگ تا پذیرش قطعنامه و آتش بس

فصل نهم: از پذیرش قطعنامه تا برقراری آتش بس

خلاصه و نتیجه گیری

کتابشناسی

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب تجزیه و تحلیل استراتژی نظامی عراق در جنگ با جمهوری اسلامی ایران 67-1359
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب تجزیه و تحلیل استراتژی نظامی عراق در جنگ با جمهوری اسلامی ایران 67-1359
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: