مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق پیش‌درآمدی بر یک نظریه

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1395
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
476
قیمت: 
240.000 ریال
فهرست: 

یادداشت ناظر (سردار سرلشکر دکتر غلامعلی رشید)

مقدمه

ساختار کتاب

 

فصل اول: نقد و بررسی رویکردها

طرح مسئله

1. ضرورت تبیین راهبردی از جنگ ایران و عراق

الف. تفکیک مسئله جنگ از واکنش دفاعی در برابر تجاوز

ب. تفکیک الزامات زمان جنگ با پس از جنگ

ج. تفکیک واقعیت از فهم واقعیت

2. نقد و بررسی تبیین و تفسیرهای موجود

الف. رویکرد؛ تاریخی - عملیاتی

ب. رویکرد؛ فرهنگی - معنوی

ج. رویکرد؛ سیاسی - انتقادی

 

فصل دوم: روش تحقیق

طرح مسئله

1. روش‌شناسی مطالعه جنگ ایران و عراق

الف. نظریه؛ به‌هم پیوستگی جنگ و انقلاب

ب. نظریه؛ به‌هم پیوستگی جنگ و سیاسیت

ج. نظریه؛ به‌هم پیوستگی جنگ با امنیت ملی

2. ساختار تحقیق

نتیجه گیری

 

فصل سوم: چالش جنگ

طرح مسئله

1. تنش در مناسبات ایران و عراق

2. تقابل ایران، عراق و آمریکا

الف. عراق، استفاده از ابزار نظامی برای پیشبرد اهداف سیاسی

ب. ایران، استقرار نظام و مقابله با تهدیدات امنیتی، نظامی

ج. ایران و آمریکا، تشدید رویارویی سیاسی، نظامی

د. گسترش تهدیدات سیاسی، امنیتی و نظامی علیه ایران

3. حمله عراق به ایران

نتیجه‌گیری

 

فصل چهارم: جنگ دفاعی

طرح مسئله

1. تهدید موجودیت و تمامیت ارضی ایران

2. دفاع همه جانبه در برابر پیشروی ارتش عراق

الف. غافلگیری ایران در برابر جنگ

ب. مقابله با پیشروی ارتش عراق

ج. شکست ارتش عراق

3. تداوم جنگ

نتیجه‌گیری

 

فصل پنجم: جنگ آزادسازی

طرح مسئله

1. اشغال و بی ثباتی سیاسی

الف. اشغال

ب. ناکامی در آزادسازی مناطق اشغالی

ج. تشدید بحران سیاسی

2. آزادسازی مناطق اشغالی

الف. مدیریت بحران سیاسی در کشور

ب. ساماندهی قدرت تهاجمی

ج. پیروزی‌های بزرگ

1. عملیات ثامن‌الأئمه

2. تحول در جنگ پس از عملیات ثامن‌الائمه

3. عملیات طریق‌القدس

4. آغاز تغییر در موازنه سیاسی - نظامی

5. عملیات فتح‌المبین

6. بهبود شرایط ایران

7. عملیات بیت‌المقدس

3. شکست نظامی عراق

نتیجه‌گیری

 

فصل ششم: جنگ تعاقبی - تهاجمی

طرح مسئله

1. تغییر در موازنه قوا

2. تقابل راهبردی ایران، عراق و آمریکا

الف. استراتژی ایران؛ تصرف زمین سرنوشت‌ساز

1. چالش‌های پیشروی در خاک عراق

2. تغییر در استراتژی عملیاتی ایران

3. پیروزی استراتژی در فاو

4. بن بست در استراتژی

ب. استراتژی؛ مهار تهاجمات نظامی ایران

1. دفاع مطلق در زمین

2. گسترش جنگ به دریا و شهرها

3. تغییر در استراتژی دفاعی عراق

ج. استراتژی آمریکا؛ فشار به ایران، حمایت از عراق

1. مهار ایران

2. گرایش سیاسی، استراتژیک به عراق

3. ابتکار سیاسی، نظامی برای اتمام جنگ

3. پایان جنگ با قطعنامه 598

نتیجه‌گیری

 

پیش درآمدی بر یک نظریه

طرح مسئله

1. چالش‌های گذار از جنگ دفاعی به تعاقبی - تهاجمی

الف. انقلاب اسلامی

ب. قدرت نظامی ایران

ج. جنگ با عراق

2. درس‌های استراتژیک

 

منابع و مأخذ

 

تصویر روی جلد: 
tajzie va tahlil jang iran va iraq 1
تصویر پشت جلد: 
tajzie va tahlil jang iran va iraq 2
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: