مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تصویب قطعنامه 598 زمینه های سیاسی و نظامی (ج 49)

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
چاپ اول
سال آخرین چاپ: 
1387
نام مجموعه: 
روزشمار
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
وزیری
تعداد صفحات: 
832
قیمت: 
95000 ریال
فهرست: 

( متن بخش " گزارش روزشمار"  این کتاب در قسمت روزشمار سایت به تفکیک هر روز قابل دسترسی است. همچنین فایل PDF این کتاب به تفکیک هر روز در همان بخش قابل دانلود می باشد)

پیش گفتار 

مقدمه

12 خرداد 1366

13 خرداد 1366

... تا

29 تیر 1366

گزارش روزشمار

فهرست راهنما

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب تصویب قطعنامه 598 زمینه های سیاسی و نظامی
فایل pdf: 
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: