مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تکاپوی جهانی برای توقف جنگ (ج 52)

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
سوم
سال آخرین چاپ: 
1389
نام مجموعه: 
روزشمار
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
وزیری
تعداد صفحات: 
727
قیمت: 
95000 ریال
فهرست: 

( متن بخش " گزارش روزشمار"  این کتاب در قسمت روزشمار سایت به تفکیک هر روز قابل دسترسی است. همچنین فایل PDF این کتاب به تفکیک هر روز در همان بخش قابل دانلود می باشد)

پیش گفتار چاپ سوم

مقدمه

28 آبان 1366

29 آبان 1366

... تا

24 دی 1366

گزارش روزشمار

فهرست راهنما

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب تکاپوی جهانی برای توقف جنگ
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: