مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

جنایت جنگی، حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1391
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
543
قیمت: 
50000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: تاریخچه ی جنگ های شیمیایی

فصل دوم: عوامل شیمیایی و کاربرد آن ها در جنگ ها

فصل سوم: عراق و دست یابی به سلاح های شیمیایی

فصل چهارم: کاربرد سلاح های شیمیایی از دوره ی اشغال تا ورود ایران به خاک عراق

فصل پنجم: بمب باران شیمیایی در عملیات خیبر و اقدامات دیپلماتیک ایران

فصل ششم: افزایش حملات شیمیایی عراق در عملیات بدر و اقدامات سیاسی ایران

فصل هفتم: بمب باران گسترده فاو؛اوج جنگ شیمیایی عراق علیه ایران

فصل هشتم: تکرار بمب باران شیمیایی گسترده در منطقه شلمچه

فصل نهم: فاجعه ی شیمیایی حلبچه(دولت بعث علیه ملت)

فصل دهم: حملات شیمیایی عراق در مقطع پایانی جنگ

فصل یازدهم: برون افتادن رازها

فصل دوازدهم: جمع بندی نتایج کلی حملات شیمیایی،بررسی کلی مواضع سازمان های بین المللی

ضمائم

منابع

عکس ها

 

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب جنایت جنگی،حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب جنایت جنگی،حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: