مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

جنگ ایران-عراق پیامدهای سیاسی، تحلیل نظامی

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1387
نام مجموعه: 
ترجمه
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
248
قیمت: 
35000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار

مقدمه

بخش اول: پیامدهای اساسی

فصل اول: علل جنگ

فصل دوم: تأثیر جنگ بر عراق و ایران

فصل سوم: جنگ و منطقه

فصل چهارم: پیامدهای بین المللی

ضمیمه1: قطعنامه ها و بیانیه های شورای امنیت در خصوص جنگ 1986-1980

ضمیمه2: تلاشهای میانجیگرانه مستقیم از سوی طرف های ثالث1986-1980

بخش دوم: تحلیل نظامی

فصل اول: زمینه های استراتژیک

فصل دوم: جنگ

فصل سوم: عملکرد رزمی

فصل چهارم: نتیجه گیری

یادداشت های بخش دوم (انگلیسی)

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران-عراق پیامدهای سیاسی،تحلیل نظامی
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب جنگ ایران-عراق پیامدهای سیاسی،تحلیل نظامی
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: