مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

جنگ ایران و عراق

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت آخرین چاپ: 
دوم
سال آخرین چاپ: 
1390
نام مجموعه: 
ترجمه
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
378
قیمت: 
38000 ریال
فهرست: 

نویسنده‌ی این کتاب، وزیر دفاع وقت مصر، با یک دید تحلیلی به توصیف و شرح وقایع جنگ ایران و عراق می‌پردازد. از جمله مطالب کتاب، موارد زیر است: «مواضع جهانی قبل از جنگ (مواضع نظامی کشورهای جهان، استراتژی ابرقدرتها در قبال خاورمیانه و خلیج‌فارس)؛ ریشه‌های اختلاف بین عراق و ایران؛ عوامل مؤثّر در سیر جنگ؛ وضعیت صحنه‌ی عملیات (جبهه‌های جنوبی، میانی و شمالی)، اهداف سیاسی ـ نظامی عراق؛ ادامه‌ی حملات ایران در اوایل سال 1983 (حملات ایران علیه «ضدّ انقلاب»، عملیات والفجر سه، جنگ در خلیج‌فارس، تهدید ایران علیه کشتیرانی نفتی، عملیاتهای والفجر چهار و پنج و شش و عملیات خیبر و نتایج و آثار آن)؛ جنگ فرسایشی؛ آخرین حمله‌ی 1987 - 1986؛ ادامه‌ی جنگ فرسایشی؛ هجوم عراق، دخالت غرب و ...».

فهرست:

پیشگفتار

مقدمه مترجم

مقدمه نویسنده ( عبدالحلیم ابوغزاله؛ وزیر دفاع سابق مصر)

فصل اول: مواضع جهانی قبل از جنگ

فصل دوم: ریشه های اختلاف بین عراق و ایران

فصل سوم: عوامل موثر در سیر جنگ

فصل چهارم: وضعیت صحنه عملیات

فصل پنجم: اهداف سیاسی - نظامی عراق

فصل ششم: جنگ در سالهای 1980 تا 1982

فصل هفتم: ادامه حملات ایران در اوایل سال 1983

فصل هشتم: جنگ فرسایشی

فصل نهم: آخرین حمله 1987-1986

فصل دهم : ادامه جنگ فرسایشی

فصل یازدهم: هجوم عراق و دخالت غرب

فصل دوازدهم: درس هایی از جنگ

 

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب جنگ عراق و ایران
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب جنگ عراق و ایران
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: