مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

جنگ ایران و عراق، پرسش ها و پاسخ ها

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت آخرین چاپ: 
هفتم
سال آخرین چاپ: 
1390
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
296
قیمت: 
40000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: ابعاد تاریخی

فصل دوم: ابعاد نظامی

فصل سوم: ابعاد سیاسی

فصل چهارم: ابعاد اقتصادی

فصل پنجم: ابعاد مدیریت و رهبری

فصل ششم: ابعاد تبلیغی،فرهنگی و اجتماعی

فصل هفتم: نتایج و پیامدها

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران و عراق پرسش ها و پاسخ ها
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب جنگ ایران و عراق پرسش ها و پاسخ ها
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: