مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

جنگ ایران و عراق و نظریه جنگ عادلانه

چاپلینک ثابت
ناشر: 
انتشارات صفحه جدید
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1393
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
459
قیمت: 
140000 ریال
فهرست: 

مقدمه

بخش اول: از جنگ عادلانه تا جنگ توحیدی: بررسی ویژگی های جنگ مشروع در اندیشه های غرب و اسلام

فصل اول: مفهوم جنگ عادلانه در گذر زمان

فصل دوم: بازسازی نظری مفهوم جنگ عادلانه در نظم حقوقی کنونی

فصل سوم: جهاد در اسلام و نظریه جنگ عادلانه

فصل چهارم: عدالت و جنگ عادلانه در اندیشه امام خمینی (ره)

بخش دوم: جنگ عادلانه و جنگ ایران و عراق

فصل اول: آغاز جنگ  هشت ساله ایران و عراق

فصل دوم: اعمال جنگ از آغاز تا فتح خرمشهر

فصل سوم: اعمال جنگ پس از آزادی خرمشهر

فصل چهارم: پایان جنگ و جنگ عادلانه

بخش سوم: امام خمینی (ره)، جنگ عادلانه

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران و عراق و نظریه جنگ عادلانه
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب جنگ ایران و عراق و نظریه جنگ عادلانه
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: