مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

جنگ صدام، دیدگاه فرمانده گارد ریاست جمهوری عراق

چاپلینک ثابت
ناشر: 
نشر مرز و بوم
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
دوم
سال آخرین چاپ: 
1391
نام مجموعه: 
ترجمه
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
265
قیمت: 
60000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار

تجربه جنگ تحمیلی

مقدمه ی نویسندگان

بخش اول: بررسی و تحلیل

بخش دوم: گفت و گوها

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب جنگ صدام، دیدگاه فرمانده گارد ریاست جمهوری عراق
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب جنگ صدام، دیدگاه فرمانده گارد ریاست جمهوری عراق
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: