مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

خرمشهر در جنگ طولانی

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت آخرین چاپ: 
چهارم
سال آخرین چاپ: 
1390
نام مجموعه: 
عمليات‌ها و نبردها
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
530
قیمت: 
60,000 ریال
فهرست: 

( بهترین کتاب برگزیده رشته تحقیق و پژوهش در ربع قرن کتاب دفاع مقدس، مهر 1388) 

پیش گفتار

مقدمه

بخش اول: خرمشهر ، عرصه مطامع عراق

فصل اول: خرمشهر تا پیروزی انقلاب

فصل دوم: درگیری بدفرجام گرایش قومی در خرمشهر

فصل سوم: جایگاه جدید عراق در استراتژی آمریکا

فصل چهارم: خرمشهر در جنگ  انفجارات

بخش دوم: خرمشهر در تهاجم سراسری عراق

فصل پنجم: خرمشهر در آستانه تهاجم عراق

فصل ششم: در تصور اشغال آسان خرمشهر

( ضمیمه فصل ششم: قطع نامه 479 شورای امنیت)

فصل هفتم: اصلی شدن اشغال خرمشهر و تمرکز نیرو

فصل هشتم: جنگ ده روزه پشت دروازه های خرمشهر (11 تا 21 مهرماه)

فصل نهم: دشمن در شهر خونین

فصل دهم: تهاجم نهایی و اشغال خونین شهر

ضمائم:

ضمیمه اول: نقش زنان در حماسه خونین شهر

ضمیمه دوم: یادی از شهید شیخ محمد حسن شریف قنواتی

 

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب خرمشهر در جنگ طولانی
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب خرمشهر در جنگ طولانی
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: