مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

درس های جنگ مدرن، جنگ ایران و عراق جلد1

چاپلینک ثابت
ناشر: 
نشر مرز و بوم
مترجم: 
نوبت آخرین چاپ: 
سوم
سال آخرین چاپ: 
1390
نام مجموعه: 
ترجمه
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
وزیری
تعداد صفحات: 
542
قیمت: 
70000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار

مقدمه ترجمه فارسی

فصل اول: مقدمه ی نویسنده

فصل دوم: زمینه های جنگ ایران و عراق

فصل سوم: عوامل تاثیر گذار بر روند جنگ ایران و عراق

فصل چهارم: مقطع اول: تجاوز عراق به ایران،1980

فصل پنجم: مقطع دوم: آزادسازی مناطق اشغالی ایران1982-1981

فصل ششم: مقطع سوم: تجاوز ایران به عراق، ژوئن 1982تا مارس 1984

فصل هفتم: مقطع چهارم: جنگ فرسایشی و جنگ در خلیج(فارس)، آوریل1984تا1986

فصل هشتم: مقطع پنجم: حملات نهایی ایران،1987-1986

فهرست جدول ها و نمودار

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب درس های جنگ مدرن،جنگ ایران و عراق جلد1
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب درس های جنگ مدرن،جنگ ایران و عراق جلد1
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: