مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

در تدارک عملیات سرنوشت ساز (ج 43)

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت آخرین چاپ: 
سوم
سال آخرین چاپ: 
1389
نام مجموعه: 
روزشمار
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
وزیری
تعداد صفحات: 
821
قیمت: 
105000 ریال
فهرست: 

( متن بخش " گزارش روزشمار"  این کتاب در قسمت روزشمار سایت به تفکیک هر روز قابل دسترسی است. همچنین فایل PDF این کتاب به تفکیک هر روز در همان بخش قابل دانلود می باشد)

پیش گفتار 

مقدمه

18 تیر 1365

19 تیر 1365

... تا

20 شهریور 1365

گزارش روزشمار

فهرست راهنما

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب در تدارک عملیات سرنوشت ساز
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: