مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

دزفول: گزارشی از شهر مقاوم دزفول در جنگ شهرها

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1397
نام مجموعه: 
تاريخ جنگ ايران و عراق
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
464
قیمت: 
270000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: دزفول در آئینۀ تاریخ

فصل دوم: مبانی نظری و تاریخچۀ جنگ شهرها

فصل سوم: جنگ شهرها در دزفول

فصل چهارم: مؤلفه‌های مقاومت مردم دزفول

 

تصویر روی جلد: 
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: