مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

دفاع‌مقدس در بیانات امام‌خمینی: چیستی و چرایی جنگ تحمیلی

چاپلینک ثابت
ناشر: 
نشر مرز و بوم
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1390
نام مجموعه: 
رهبری و دفاع‌مقدس
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
280
قیمت: 
31000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار

مقدمه

بخش اول: چیستی جنگ

فصل اول: اسلامی والهی بودن جنگ

فصل دوم: تحمیلی و دفاعی بودن جنگ

فصل سوم: مردمی بودن و نقش اقشار

فصل چهارم: ماهیت تقابل

فصل پنجم: رفتار جمهوری اسلامی و بعث عراق در جنگ

بخش دوم: چرایی جنگ

فصل ششم: دلایل شروع جنگ

فصل هفتم: ورود به خاک عراق

فصل هشتم: نفی پذیرش صلح

فصل نهم: پذیرش قطعنامه

فصل دهم: رمز پیشبرد جنگ

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب چیستی و چرایی جنگ تحمیلی
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب چیستی و چرایی جنگ تحمیلی
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: