مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

دفاع مقدس در بیانات امام خمینی: نظام جهانی

چاپلینک ثابت
ناشر: 
نشر مرز و بوم
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1393
نام مجموعه: 
رهبری و دفاع‌مقدس
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
144
قیمت: 
79000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول:  قدرت های جهانی

فصل دوم: امریکا

فصل سوم: کشورهای اروپایی

فصل چهارم: سازمان های بین المللی

فصل پنجم: تبلیغات و رسانه های جهانی

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب نظام جهانی
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب نظام جهانی
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: