مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

دو سال جنگ

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
پدیدآور: 
نام مجموعه: 
تاريخ جنگ ايران و عراق
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
287
فهرست: 

مقدمه

فصل اول: برکت های جنگ

فصل دوم: سیری در دوسال جنگ

فصل سوم: بعد جهانی جنگ تحمیلی

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب دو سال جنگ
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب دو سال جنگ
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: