مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

دیدگاه اساتید دانشگاه های ایران(مجموعه مقالات)

چاپلینک ثابت
ناشر: 
نشر مرز و بوم
نوبت آخرین چاپ: 
دوم
سال آخرین چاپ: 
1390
نام مجموعه: 
ترجمه
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
280
قیمت: 
37000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار

مقدمه ترجمه فارسی/ابراهیم متقی

مقدمه: دیدگاه های داخلی/فرهنگ رجایی

تقدیر و تشکر

پی نوشت های مقدمه

بخش اول: ابعاد بین المللی

فصل اول: قدرت های منطقه ای و جنگ: عدم بی طرفی/سعیده لطفیان

فصل دوم: اتحاد شوروی و جنگ: اعلام بی طرفی، جانبداری عملی/کاظم سجادپور

فصل سوم: اروپای غربی و جنگ: تلاش های جمعی یا فردی/احمد نقیب زاده

فصل چهارم: امریکا و جنگ: سیاست تحدید نفوذ و دشمنی/رضا رئیس طوسی

فصل پنجم: شورای امنیت در دو جنگ منطقه ای: معیارهای دوگانه/بهرام مستقیمی،مسعود طارم سری

بخش دوم: ابعاد مفهومی

فصل ششم: موضوعات قومی و طایفه ای در جنگ/نگین یاوری

فصل هفتم: انقلاب، ایدئولوژی و جنگ/حسین سیف زاده

فصل هشتم: لغو قرارداد1975ازطرف عراق: واقعیت و ادعاها/جلیل روشندل

فصل نهم: تصورات عراق پیش از جنگ؛ نتایج تصمیم گیری/محمود سریع القلم

فصل دهم: صلح فریبکارانه؛ مکاتبات ایران و عراق/نعلی اصغر کاظمی

بخش سوم: تحولات پس از جنگ

فصل یازدهم: اجرای قطعنامه598/جمشید ممتاز

فصل دوازدهم: سیاست خارجی ایران در دوره پس از جنگ/هوشنگ حسن یاری

فصل سیزدهم: تجاوز مداوم؛ تصمیم عراق برای تجاوز به کویت/داریوش اخوان زنجانی

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب دیدگاه اساتید دانشگاه های ایران(مجموعه مقالات)
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب دیدگاه اساتید دانشگاه های ایران(مجموعه مقالات)
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: