مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

رابطه زهرآگین آمریکا، عراق و بمباران شیمیایی حلبچه

چاپلینک ثابت
ناشر: 
نشر مرز و بوم
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1392
نام مجموعه: 
ترجمه
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
520
قیمت: 
95000 ریال
فهرست: 

(شایسته دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی در شانزدهمین دوره کتاب سال دفاع مقدس، اسفند ماه 1393)

پیش گفتار

مقدمه ترجمه فارسی

مقدمه نویسنده بر ترجمه فارسی

مقدمه: مناقشه حلبچه

فصل اول: عبور از آستانه شیمیایی

فصل دوم: واکنش آمریکا: مهار اوضاع

فصل سوم: میان پرده حملات شیمیایی

فصل چهارم: جنگ در کردستان

فصل پنجم: حلبچه

فصل ششم: تاثیر بازتاب واقعه حلبچه

فصل هفتم: ایران و کاربرد گاز [شیمیایی]

فصل هشتم: بررسی شواهد

فصل نهم: به سوی کویت

فصل دهم: نتیجه گیری- پیامدهای ناگوار

خاتمه: به سوی کویت

فهرست نقشه ها

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب رابطه زهرآگین آمریکا، عراق و بمباران شیمیایی حلبچه
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب رابطه زهرآگین آمریکا، عراق و بمباران شیمیایی حلبچه
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: