مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

راهنمای عملیات جنگ هشت ساله

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت آخرین چاپ: 
3
سال آخرین چاپ: 
1370
نام مجموعه: 
عمليات‌ها و نبردها
زبان کتاب: 
فارسی
نوع جلد: 
مقوایی
تعداد صفحات: 
93
فهرست: 

این کتاب در سال 1369 به صورت یک  جزوه‌ی داخلی، با شمارگان محدود، برای استفاده در سپاه منتشر شد. یک سال بعد با اصلاحاتی چند و افزودن مطالبی به صورت کتاب ارائه گردید. مطالب کتاب مجموعه‌ای موجز از پاره‌ای اطّلاعات مهم در ارتباط با جنگ عراق علیه ایران در بعد نظامی و عملیاتی آن است که در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول کلیاتی از جنگ تحمیلی و نتایج آن (از جمله، طولانی بودن آن و مقایسه‌ی آن از نظر زمانی با دو جنگ جهانی اول و دوم و نیز جنگ کره) ارائه شده است و فهرست کاملی از نبردها و عملیات انجام شده (بزرگ، کوچک و متوسّط)، منطقه‌ی درگیری، سازمان عمل‌کننده و نتایج عملیات آمده است. بخش دوم، شامل جداول اطلاعاتی درباره‌ی هریک از عملیاتهای بزرگ و متوسّط انجام شده و نتایج آنها است و بخش سوم به مراحل سه‌گانه‌ی تهاجم دشمن، چگونگی و نتایج آن، زمان و مکان و تلفات وارد شده بر دشمن و نیروهای عمل‌کننده پرداخته است.

فهرست:

مقدمه

بخش اول: کلیاتی در باب جنگ تحمیلی و عملیات رزمندگان اسلام

فهرست تعداد و عناوین عملیات خودی در طول جنگ (عملیات‌های بزرگ، متوسط و محدود)

بخش دوم: جداول راهنمای حملات خودی

بخش سوم: حملات عراق

pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: