مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

راه: تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1394
نام مجموعه: 
تاريخ شفاهی
زبان کتاب: 
فارسی
نوع جلد: 
گالینگور
تعداد صفحات: 
576
قیمت: 
340.000 ریال
فهرست: 

پیش گفتار

مقدمه

مقدمه دکتر محسن رضایی

 

بخش اول: خانواده و نوجوانی

جلسه اول: خانواده

جلسه دوم: فعالیت فرهنگی مذهبی

 

بخش دوم: دوران مبارزه

جلسه سوم: هنرستان

جلسه چهارم: تشکیل خانه تیمی

جلسه پنجم: زندان و ساواک

جلسه ششم: مهاجرت

جلسه هفتم: زندگی مخفی

 

بخش سوم: صیانت از انقلاب

جلسه هشتم: واحد اطلاعات سپاه

جلسه نهم: ترور نافرجام

جلسه دهم: ویژگی نیروهای اطلاعات

 

بخش چهارم: مقابله با گروه‌های سیاسی

جلسه یازدهم: گروه فرقان و گروه خلق عرب

جلسه دوازدهم: چریک‌های فدایی خلق در شمال

 

بخش پنجم: امریکا کانون توطئه

جلسه سیزدهم: سفارت امریکا

جلسه چهاردهم: کشف کودتا

 

بخش ششم: تحریک‌های قومی و مذهبی

جلسه پانزدهم: سیستان و بلوچستان

جلسه شانزدهم: آذربایجان و شریعتمداری

 

بخش هفتم: سازمان مجاهدین خلق

جلسه هفدهم: سازماندهی مسلحانه

جلسه هیجدهم: انفجار در حزب جمهوری اسلامی

جلسه نوزدهم: زدن کادر مرکزی سازمان

جلسه بیستم: مردم علیه سازمان

جلسه بیست و یکم: سازمان در کردستان و جنگل

 

تصویر روی جلد: 
Rah- ro jeld
تصویر پشت جلد: 
Rah- Posht jeld
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: