مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

ریشه های تهاجم

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت آخرین چاپ: 
سوم
سال آخرین چاپ: 
1384
نام مجموعه: 
تاريخ جنگ ايران و عراق
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
158
قیمت: 
چاپ تمام شده است
فهرست: 

این کتاب، جلد اول از مجموعه‌ی پنج جلدی «تجزیه و تحلیل جنگ ایران وعراق» است که در شش فصل، به بررسی علل و زمینه‌های تجاوز عراق به ایران پرداخته است. در هر فصل، موضوع‌های متعدّدی در ارتباط با موضوع اصلی آن فصل، مطرح شده است. موضوع‌ها و اسامی نویسندگان هر فصل به قرار زیر است: «فصل اول (از حسین حسینی): بررسی علل وقوع جنگ ایران و عراق؛ فصل دوم (از مجید مختاری): پیشینه‌ی تاریخی روابط و اختلافات ایران وعراق؛ فصل سوم (از حسین یکتا): وضعیت نظام بین‌الملل در آستانه‌ی جنگ ایران و عراق؛ فصل چهارم (از حسین اردستانی و دیگران): بررسی وضعیت داخلی جمهوری اسلامی ایران در آستانه‌ی جنگ؛ فصل پنجم (از محمّدحسین جمشیدی): بررسی وضعیت داخلی عراق در آستانه‌ی جنگ؛ فصل ششم (از فرهاد درویش): تمهیدات سیاسی و نظامی عراق برای آغاز جنگ».

پیش گفتار

دیباچه

مقدمه

فصل اول: بررسی علل وقوع جنگ ایران و عراق

فصل دوم: پیشینه تاریخی روابط و اختلافات ایران و عراق

فصل سوم: وضعیت نظام بین الملل در آستانه جنگ ایران و عراق

فصل چهارم: بررسی وضعیت داخلی جمهوری اسلامی ایران در آستانه جنگ

فصل پنجم: بررسی وضعیت داخلی عراق در آستانه جنگ

فصل ششم: تمهیدات سیاسی و نظامی عراق برای آغاز جنگ

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب ریشه های تهاجم
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: