مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

سطر های نا خوانده (رازها و رمزهای دفاع مقدس)

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1393
نام مجموعه: 
تاريخ شفاهی
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
126
قیمت: 
67000 ریال
فهرست: 

پیشگغتار

شب نخست (1393/7/3)

شب دوم (1393/7/4)

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب سطرهای نا خوانده
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب سطرهای نا خوانده
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: