مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

سیاست خارجی سوریه در جنگ ایران و عراق

چاپلینک ثابت
ناشر: 
انتشارات صفحه جدید
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1392
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
قیمت: 
75000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: چارچوب نظری

فصل سوم: عوامل موثر بر سیاست گذاری خارجی سوریه

فصل چهارم: جنگ، تحولات منطقه ای و تاثیر آن بر سیاست خارجی سوریه

فصل پنجم: سیاست خارجی سوریه در جنگ ایران و عراق

فصل ششم: نتیجه گیری

منابع

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب سیاست خارجی سوریه در جنگ ایران و عراق
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب سیاست خارجی سوریه در جنگ ایران و عراق
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: