مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

شماره پنج؛ نقش زنان در مقاومت آبادان به روایت فاطمه جوشی

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1394
نام مجموعه: 
تاريخ شفاهی
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
462
قیمت: 
180000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: تولد تا انقلاب

فصل دوم: باشگاه اروند

فصل سوم: آبادان در حصر

فصل چهارم: ارتش بیست میلیونی

فصل پنجم: شکست حصر آبادان

فصل ششم: آزادی خرمشهر

تصاویر

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب شماره پنج؛ نقش زنان در مقاومت آبادان به روایت فاطمه جوشی
تصویر پشت جلد: 
تصویر روی جلد کتاب شماره پنج؛ نقش زنان در مقاومت آبادان به روایت فاطمه جوشی
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: