مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

شهدای محراب و دفاع مقدس

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1397
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
384
قیمت: 
200000 ریال
فهرست: 

سخن ناظر

مقدمه

 

فصل اول: شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی

 • مقدمه
 • بخش اول: زندگی‌نامه آیت‌الله مدنی
 • بخش دوم: دفاع مقدس در اندیشه آیت‌الله سید اسدالله مدنی
 • یادداشت‌های فصل اول

 

فصل دوم: شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب

 • مقدمه
 • بخش اول: زندگی‌نامه آیت‌الله دستغیب
 • بخش دوم: دفاع مقدس در اندیشه آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب
 • یادداشت‌های فصل دوم

 

فصل سوم: شهید آیت‌الله شیخ محمد صدوقی

 • مقدمه
 • بخش اول: زندگی‌نامه آیت‌الله شیخ محمد صدوقی
 • بخش دوم: دفاع مقدس در اندیشه آیت‌الله صدوقی
 • یادداشت‌های فصل سوم

 

فصل چهارم: شهید عطاءالله اشرفی اصفهانی

 • مقدمه
 • بخش اول: زندگی‌نامه آیت‌الله اشرفی اصفهانی
 • بخش دوم: دفاع مقدس در اندیشه آیت‌الله اشرفی اصفهانی
 • یادداشت‌های فصل چهارم

 

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب شهدای محراب و دفاع مقدس

مطالب مرتبط

pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: