مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

شهید محمدرضا ملکی

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1390
نام مجموعه: 
فرماندهان و راويان
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
224
قیمت: 
28000 ريال
فهرست: 

روایت اول

شهادت نامه

فصل اول: او یک مرد بود

فصل دوم: خواهرانه، مادرانه

فصل سوم: بچه محل

فصل چهارم: راویان

فصل پنجم: ما دو نفر

فصل ششم: همسر عزیز

فصل هفتم: از دوستی تا حقیقت

فصل هشتم: از دل

ضمائم:

شعر

نامه

دفترچه

وصیت نامه

تصاویر

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب شهید محمدرضا ملکی
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب شهید محمدرضا ملکی
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: