مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

شورای عالی دفاع به روایت مطبوعات

چاپلینک ثابت
ناشر: 
انتشارات صفحه جدید
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1392
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
464
قیمت: 
140000 ریال
فهرست: 

مقدمه

فصل اول: سال1359

فصل دوم: سال1360

فصل سوم: سال1361

فصل چهارم: سال1362

فصل پنجم: سال1363

فصل ششم: سال1364

فصل هفتم: سال1365

فصل هشتم: سال1366

فصل نهم: سال1367

فهرست اعلام

تصاویر

 

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب شورای عالی دفاع به روایت مطبوعات
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب شورای عالی دفاع به روایت مطبوعات
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: