مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

شوروی و جنگ ایران و عراق

چاپلینک ثابت
ناشر: 
انتشارات صفحه جدید
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1391
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
361
قیمت: 
90000 ریال
فهرست: 

مقدمه

فصل اول: روابط اتحاد شوروی با ایران و عراق تا پیش از جنگ

فصل دوم: محیط بین المللی و منطقه یی در آستانه جنگ

فصل سوم: محیط داخلی شوروی

فصل چهارم: سیاست شوروی در دوره ی برژنف؛بی طرفی رسمی و حمایت محدود از عراق

فصل پنجم: دوره ی آندروپوف و چرنینکو؛حمایت آشکار از عراق

فصل ششم: دوره ی گورباچف؛ادامه ی حمایت از عراق و تلاش برای پایان جنگ

فصل هفتم: نتایج و یافته ها

کتابنامه

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب شوروی و جنگ ایران و عراق
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب شوروی و جنگ ایران و عراق
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: