مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

طولانی ترین جنگ

چاپلینک ثابت
ناشر: 
نشر مرز و بوم
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
دوم
سال آخرین چاپ: 
1391
نام مجموعه: 
ترجمه
زبان کتاب: 
فارسی
قطع: 
رقعی
تعداد صفحات: 
442
قیمت: 
65000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار

مقدمه ترجمه فارسی

مقدمه

فصل اول: ریشه های اخلاف

فصل دوم: ایران در محاصره

فصل سوم: قدرت های بیگانه

فصل چهارم: عراق در آتش جنگ

فصل پنجم: تأثیرات جنگ بر کشورهای خارجی

فصل ششم: جنگ تمام عیار؛جنگ نفتکش ها و جنگ شهرها

فصل هفتم: پیامدهای بین المللی جنگ

فصل هشتم: عملیات فاو از سوی ایران و اوضاع پس از آن

فصل نهم: گسترش جنگ در سطح بین المللی

فصل دهم: پایان جنگ

فصل یازدهم: نتیجه گیری

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب طولانی ترین جنگ
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب کتاب طولانی ترین جنگ

مطالب مرتبط

pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: